تند باد شدید در منطقه قهاب

عصر روز شنبه نهم خرداد 1394 باد شدیدی منطقه قهاب رو درنوردید این باد که بیشتر شبیه گربادی بزرگ بود خسارات مالی زیادی به باغهای پسته منطقه زد. دو تیر برق قدیمی را نیز بین روستاهای فرات و قاسم آباد واژگون کرد که موجب قطعی برق چند ساعته در منطقه گردید.

 در عصر روز یکشنبه نیز مشابه همان باد دوباره اتفاق افتاد که خوشبختانه خسارتی به همراه نداشت.

/ 0 نظر / 48 بازدید