قلعه های حسن آباد دامغان

 به سمت شمال آبادی ساخته شده بود در مورد تاریخ ساخت این دو قلعه اطلاعاتی در دسترس نیست که از قلعه دوم فقط یک دیوار بزرگ برجای مانده است ،قلعه سوم در مرکز روستا متمایل به شمال ساخته شده است ، می گویند در اول حکومت قاجار ساخته شده است ،نمای بیرونی این قلعه %80سالم است اما بناهای داخل آن %30بیشتر باقی نیست ، و ما بقی خراب شده است ،جای آن ها را دو ساختمان نوساز گرفته که زندگی در آن ها جاری است ،در زمانی تمام مردم ده از اتاق های داخل قلعه سهم داشته اند که عده ای این اتاق ها خانه دایمی اشان بود اما بعضی دیگر در خارج قلعه برای خود مسکن داشته اند واز اتاق های قلعه فقط در زمان های خطر مانند حمله دزدان استفاده می کردند .

چون این قلعه برای حفظ جان مردم از غارتگران بوده نکات ریز امنیتی در آن به خوبی رعایت شده است،این قلعه دارای دو در ورودی پشت سر هم است که در اول از چوب پسته ساخته شده بود که این سبب شده بود درسنگین و محکم باشد که امروزه آن از بین رفته است امّا در دوم هنوز سالم است بالای در اول شیاری وجود دارد که در هنگام حمله به قلعه از بالای آن بر سر دشمن آب جوش می ریختند اگر دشمن می توانست از این در عبور کند وارد یک دالان می شد که بالای سر آن یک سوراخ وجود دارد که از آنجا بر سر دشمن آتش می ریختند تا نتواند به در دوم برسند {1} بالای در دوم مانند در اول شیاری به همان منظور وجود دارد . چون احتمال محاصره قلعه برای زمان های طولانی نیز می رفته در داخل آن یک چاه آب حفر شده بود تا آب مورد نیاز را از آن تهیه کنند ،و از داخل قلعه یک راه زیرزمینی مخفی به داخل حمام خزانه ای که در فاصله 30 متری قلعه بوده وجود دارد که در این موارد از آن استفاده می کردند .

/ 1 نظر / 76 بازدید
....

خیلی جالب بود موفق باشی