شنهای روان

همه این عکسها متعلق به بیابانهای جنوب دامغان ، اطراف روستای حسن آباد است .

مکانی که با همه بیابان بودنش بسیار جالب و دیدنی است .

حتی همین خاکی که شاید به نظر بیهوده بیاید خاصیت های دارویی و درمانی بسیاری دارد . از جمله درمان رماتیسم ،در تابستان و در اوج گرما .

بیابان های اطراف حسن آباد

بیابانهای اطراف حسنآبادبیابانهای اطراف حسن آبادبیابانهای اطراف حسن آبادبیابانهای اطراف حسن آباداین عکس تلفیقی از ماسه های اطراف دریاچه نمک و خود دریاچه است . منظره ای بسیار زیبا که تنها در فصل خاصی از سال رخ می دهد

/ 0 نظر / 22 بازدید